PROTOCOL TDAH DEPARTAMENT DE SALUT

Document: PROTOCOL TDAH (899.04 kb)

EL TDAH: detecció i actuació en l’àmbit educatiu

Material per a l’atenció a la diversitat. Guia per a mestres i professors

Document: Guia TDAH (2.17 MB)

TDAH en adults Autoevaluació

Escala de Autodetecció per Adults-V1.1

Document: ASRS-V1.1 (25.28 kb)

Dilemes i imprecisions en el diagnòstic en salut mental de l’adolescent: el paradigma del TDAH

Cornellà i Canals, Josep. Dilemes i imprecisions en el diagnòstic en salut mental de l’
adolescent: el paradigma del TDAH. Psiquiatria.com [Internet]. 2011 [citat 4 oct
2011]; 15:45. Disponible a: http://hdl.handle.net/10401/4564

Document: Treball Dr. Cornellà (204.96 kb)

Guia de Pràctica Clínica sobre el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) en Nens i Adolescents.

Grup de treball de la Guia de Pràctica Clínica sobre el Trastorn per Déficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) en Nens
i Adolescents. Fundació Sant Joan de Déu, coordinador. Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut del Ministeri de
Sanitat, Política Social i Igualtat. Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat (AIAQS) de Catalunya; 2010. Guies de Pràctica Clínica en el SNS: AATRM Núm 2007/18.

Document: Guia Pràctica en castellà (4.22 MB)

Reptes en la relació de festeig davant el trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA / TDAH) d’un dels membres de la parella.

En Castellà, ponència de María de los Angeles López Ortega, Universitat La Salle Morelia, dins del 12è Congrés virtual de psiquiatria.

Document: Document (195.86 kb)

Formulari afiliació

Document: Formulari (104.00 kb)