Activitats

Activitats periòdiques:

Tallers d’Ajuda Mútua per a pares.

Tallers per a adults amb TDAH.

Tallers per professionals de l’educació.

Sessions a pares i educadors sobre les pautes a seguir amb els nens i nenes.

Sortides familiars per intercanvi i recolzament mutu.